Szanowni państwo,

Proponujemy uczestnictwo w całorocznych WARSZTATACH TANECZNYCH, które odbywać się będą w ustalonych wcześniej godzinach zgodnie z opracowanym przez nas Programem Edukacji Tanecznej „Wychowanie Poprzez Taniec” w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Tańca oraz nasze autorskie choreografie taneczne do bieżących hitów.

Program skierowany jest do przedszkoli. Nauka tańca pozwoli dzieciom na opanowanie technicznych i artystycznych tajników poznawanych tańców. Zajęcia odbywające się w systematyczny sposób mają na celu – oprócz nauki tańca – pozytywne ukierunkowanie nadmiaru energii, poprawienie procesów przyswajania wiedzy, wyrabiania umiejętność koncentracji uwagi, wewnętrznej dyscypliny, współpracy i poczucia estetyki. Zabawy, którymi przeplatane są zajęcia mają na celu rozwijanie myślenia, usprawniają koordynację ruchową,  refleks, oraz motywują do pozytywnej rywalizacji.

Taniec jest nie tylko przyjemnością, ale także znakomitym sposobem na rozciągnięcie mięśni, idealnym ćwiczeniem modelującym ciało, wyzwalającym wiarę w siebie.

Korzyści płynące z nauki tańca

usprawnienie koordynacji ruchowej

wzmacnianie mięśni i poprawa elastyczności ciał

zwiększenie wytrzymałości i wydolności organizmu

poznanie różnych stylów i technik tanecznych

rozwijanie kreatywności

budowanie pewności siebie, przełamywanie stresujących barier

Przebieg i rodzaj zajęć:

Część I (wstęp)

Mobilizuje dzieci wczesnoszkolne do nauki choreografii i uczestnictwa w warsztatach tanecznych. W tej części występują ćwiczenia oparte o chód, podskoki połączone z ruchem głowy, rąk i całego tułowia.

Część II (główna, rozwinięcie zajęć)

Przeznaczona jest na opracowanie nowych układów i figur tanecznych do znanych utworów muzycznych. Dodatkowo wprowadzone są zabawy taneczno-ruchowe, mające na celu usprawnienie koordynacji ruchowej dzieci, naukę zatrzymania ciała (pauza) w danym momencie piosenki oraz umiejętnym przyspieszaniu, spowalnianiu ruchów, gestów w zależności od rodzaju i tempa piosenki.

Część III (zakończenie)

Opiera się na podsumowaniu i powtórzeniu poznanych układów tanecznych oraz ćwiczeniach rozciągających, zmierzających do wyciszenia dzieci na koniec zajęć.

WARSZTATY TANECZNE

Proponujemy uczestnictwo w całorocznych WARSZTATACH TANECZNYCH, które odbywać się będą w ustalonych wcześniej godzinach zgodnie z opracowanym przez nas Programem Edukacji Tanecznej „Wychowanie Poprzez Taniec” w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Tańca oraz nasze autorskie choreografie taneczne do bieżących hitów. 

Program skierowany jest do szkół i przedszkoli. 

Nauka tańca pozwoli dzieciom na opanowanie technicznych i artystycznych tajników poznawanych tańców. Zajęcia odbywające się w systematyczny sposób mają na celu – oprócz nauki tańca – pozytywne ukierunkowanie nadmiaru energii, poprawienie procesów przyswajania wiedzy, wyrabiania umiejętność koncentracji uwagi, wewnętrznej dyscypliny, współpracy i poczucia estetyki. Zabawy, którymi przeplatane są zajęcia mają na celu rozwijanie myślenia, usprawniają koordynację ruchową,  refleks, oraz motywują do pozytywnej rywalizacji.

BALE KARNAWAŁOWE

Podczas całej współpracy jesteśmy na dwóch wybranych przez Państwa wydarzeniach (np.. Bal Karnawałowy), na których powtarzamy wszystkie nabyte umiejętności przez nasze dzieci. Udział nasz jest w nich bezpłatny. Gwarantujemy mnóstwo tańca, który przeplata świetna zabawa z dziećmi.

POKAZY OKOLICZNOŚCIOWE

Naszą propozycją na rozpoczęcie każdej współpracy są bezpłatne ZAJĘCIA POKAZOWE, których termin ustalamy po uprzednim kontakcie. 

Prowadzimy na nich warsztaty oraz pokazujemy, jak działamy. 

Z każdym następnym rokiem i idącą współpracą, jesteśmy z Wami. To tu dzieci demonstrują swoje wszystkie nabyte umiejętności w przeciągu całego roku szkolnego.